Slik fungerer et takbytte

Å bytte tak på gammelt hus kan være en av de beste investeringer du gjør med huset ditt. Det kan også være en av de store investeringer du gjør. Taket kan være både pent og praktisk. Det stabiliserer konstruksjonen, fordeler snølastene fra store arealer ned på enkelte punkter og vegger.

  Taket holder all nedbør ute og beskytter ytterveggene mot både vann og sol. Taket er også den største faktoren for komfort i bygget. All varme stiger oppover og møter Himlingen. Varme og fukt vil da prøve å presse seg opp og ut.

  Kvaliteten på arbeidet er avgjørende for resultatet på energi sparing, komfort og bevaringen av konstruksjonen.

  Mange alternativ

  Du kan velge mellom mange taktyper og farger og vi jobber kontinuerlig med landets ledende leverandører for å kunne tilby de mest ettertraktede produktene i markedet.

  Enebolig med Zenda takstein

  Hva er inkludert i et Takbytte?

  Hvert oppdrag er unikt og kan ha sine egne utfordringer, men normalt vil et oppdrag se slik ut.

  Forarbeid

  • Frakt, rigging og montering av nødvendig fasadestillas godkjent for takarbeid.
  • Demontering av eksisterende takstein, lekter, takrenner, nedløp og skvettbeslag.
  • Nye feder og lekter i trykkimpregnert materiale.
  • Etablering av luftespalte i møne.
  • Remontering av takhatt.

  Montering

  • Montering av undertaksduk mønebånd, ventilert fuglebånd og nye skvettbeslag.
  • Montering av nye takrenner og nedløp. Vi bruker Grøvik aluminium Sort om ikke annet er avtalt.
  • Transport, kraning og montering av ny takstein, inkludert skjæring og tilpassing.
  • Montering av nødvendig stormklips.
  • Montering av stigetrinn for feiing av pipe, inkludert montering av stigesikring.

  Etterarbeid og ferdigstilling

  • Demontering av stillas.
  • Ferdigstillelse og kvalitetssikring av arbeid.
  • Rydding og fjerning av søppel samt bortkjøring av avfall til resirkulering.
  Enebolig med Hollandsk glassert takstein

  Våre taktyper

  Vi jobber kontinuerlig med landets ledende leverandører for å tilby deg attraktive produkter til gode priser.