Sist oppdatert 2023-09-13T09:23:07Z

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Takbytte AS («Takbytte») behandler personopplysninger om deg, når du bestiller og benytter deg av Takbyttes produkter og tjenester.

  Takbytte tar personvern på alvor, og vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av dine personopplysninger. Vi vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

  Behandlingsansvarlig

  Takbytte AS er ansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bestilling og bruk av Takbytte sine produkter og tjenester. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

  Takbyttes behandling av personopplysninger

  Innledning

  I det følgende vil vi forklare nærmere hvordan vi samler inn, bruker og utleverer dine personopplysninger. Vi vil forklare databehandlings aktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

  Beregning av tak og aksept av tilbud

  Ved beregning av taket ditt, samler vi inn tilknyttet adresse, samt ditt mobilnummer og din e-postadresse.

  Videre henter vi informasjon fra offentlige kart og lagrer bygningsdata slik som himmelretning, helning, areal og takhøyde. Dette for å kunne beregne pris på takbytte og potensialet for solceller på taket. Vi tar vare på denne informasjonen for analyse, slik at vi kan gjøre beregninger bedre i fremtiden.

  Ønsker du en komplett beregning ber vi deg også om navn og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg per telefon og gi deg et formelt tilbud.

  Dersom du aksepterer tilbudet, sender vi navn, telefonnummer og ordre/ kontraktsdokumentet til vår BankID-partner.

  Ønsker du også hjelp med finansiering, ber vi deg fylle inn den informasjon som er nødvendig for å søke lån hos ønsket bank. Dette inkluderer personnummer, inntekt og lån for din husholdning. Personnummeret ditt blir lagret kryptert. Alle personopplysninger blir slettet når lånet utbetales eller dersom du avbryter prosessen. Vi beholder kun informasjon om at du har søkt lån og resultatet av søknaden.

  Har du valgt solceller, vil denne erklæringen også gjelde Solcellekraft as

  Etter at Takbytte har detaljprosjektert installasjonen din, deler vi kontaktinformasjon, adresse og prosjektdata med vår installatør.

  I forbindelse med innmelding av solcelleanlegget til netteier deler vi kontaktinformasjon og informasjon om solcelleanlegget med din netteier.

  Når installasjonen er operativ og koblet til nett, kan produksjonsdata fra vekselretteren (Inverter) din bli delt med produsenten av vekselretteren for analyse og eventuell feilretting. Disse dataene sier ingenting om ditt strømforbruk ellers i boligen, kun om teknisk informasjon på ditt anlegg.

  Produksjonsdataene fra anlegget ditt samles også inn av Takbytte. Disse brukes for analyse og eventuell feilretting. Dataene utgjør grunnlaget for statistikken du finner på Min Side.

  Takbytte og Solcellekraft kan bruke produksjonsdata assosiert med adresse til å forbedre beregningsmodellene, både internt, i samarbeid med andre aktører i solcellebransjen og deling offentlig. Ved deling vil dataene bli anonymisert i den grad det er mulig, men lokasjon er et viktig element ved analyse av produksjonsdata.

  Formålet med behandlings aktivitetene beskrevet ovenfor er først og fremst å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss, å kunne administrere kundeforholdet, og å gjennomføre leveransen og faktureringen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle avtalen med deg. Videre vil vi som nevnt også samle inn enkelte personopplysninger for analyseformål, hvor grunnlaget er Takbyttes interesser i å kunne forbedre og videreutvikle sine produkter og tjenester.

  Kundestøtte

  Takbytte tilbyr støtte for å hjelpe deg med dine henvendelser. Du kan kontakte oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. For å kunne gi deg støtte har vi behov for å behandle personopplysninger om deg, slik at vi skal kunne identifisere deg og dine behov for bistand. Avhengig av henvendelsen, spørsmålet eller tilbakemeldingen fra deg, kan du bli bedt om å gi ytterligere personopplysninger. Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Vi gjør likevel oppmerksom på at uten nødvendige personopplysninger vil det kunne bli vanskelig eller umulig for oss å hjelpe deg med henvendelsen.

  Når du kommuniserer med oss, lagres dette slik at vi kan hjelpe deg best mulig over tid.

  Formålet med behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor er å hjelpe deg med dine henvendelser, på grunnlag av våre berettigede interesser knyttet til driften av virksomheten vår.

  Markedsføring

  Hvis du er eller har vært kunde av et produkt eller en tjeneste fra Takbytte, kan du tidligere ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Takbytte kan derfor sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.

  Takbytte benytter i utgangspunktet e-post og telefon til personlig oppfølging og markedsføring, men vil også kunne benytte SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler. Markedsføring gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

  Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

  Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke og våre berettigede interesser i å drive og forbedre virksomheten vår. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette. Merk at hvis du kaller tilbake et eventuelt samtykke, påvirker ikke det lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et samtykke som ble gitt før du kalte det tilbake.

  Varigheten av behandlingen av dine personopplysninger

  Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Takbytte har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Takbytte ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

  Dine rettigheter

  Du har rett til å be om innsyn, korrigering, sletting og begrensning av dine personopplysninger, og under visse forutsetninger rett til å protestere mot behandling. Videre har du rett å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodninger knyttet til dine rettigheter skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

  Kontakt Takbytte

  Dersom du har spørsmål eller kommentarer knyttet til denne personvernerklæringen eller Takbytte sin behandling av personopplysninger, kan du kontakte Takbytte via e-post til: post@Takbytte.no eller per telefon til: +47 4000 2300. Du kan også nå oss med brevpost til:

  Takbytte AS Hollendergaten 5 5017 Bergen

  Dersom du mener Takbytte har behandlet dine personopplysninger urettmessig, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon og øvrig informasjon finner du på www.datatilsynet.no.

  Endringer i Erklæringen

  Takbytte vil kunne endre denne personvernerklæringen dersom behandlingen av personopplysninger endres, herunder dersom det er nødvendig med revisjon grunnet endringer i lov eller forskrift.

  Takbytte vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen.